top of page
Zoeken

Doelen opstellen voor 2023

Het is belangrijk om duidelijke doelen op te stellen voor het komende jaar om te helpen bij het focus houden en het behalen van specifieke prestaties. Bij het opstellen van doelen voor 2023 kunt u de volgende stappen volgen:

  1. Bepaal wat u wilt bereiken: Voordat u doelen opstelt, is het belangrijk om te bepalen wat u wilt bereiken. Dit kunnen zowel persoonlijke als professionele doelen zijn.

  2. Maak ze SMART: Zorg ervoor dat uw doelen SMART zijn, wat staat voor Specific (specifiek), Measurable (meetbaar), Attainable (haalbaar), Relevant (relevant) en Time-bound (tijdsgebonden). Dit zorgt ervoor dat uw doelen duidelijk zijn en dat u kunt bepalen of u ze hebt behaald.

  3. Visualiseer je doelen tot in detail: Maak je visualisatie zo levend mogelijk zodat je de emoties fysiek kunt beleven.

  4. Stel een plan op: Eenmaal bepaald wat u wilt bereiken, stelt u een plan op om uw doelen te behalen. Dit kan bestaan uit een stappenplan of een lijst met acties die u moet ondernemen.

  5. Maak gebruik van middelen: Zorg ervoor dat u de juiste middelen heeft om uw doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u hulp zoekt of extra opleidingen volgt.

  6. Onderneem actie: Het is belangrijk dat je actie onderneemt. DOE. Alleen visualiseren is niet voldoende. Onderneem kleine stappen om dichter bij je doelen te komen. Niks doen is geen optie.

  7. Volg uw vooruitgang: Het is belangrijk om uw vooruitgang te volgen om te zien of u op koers ligt om uw doelen te behalen. Zo kunt u tussentijds bijsturen als dat nodig is.

Door duidelijke doelen op te stellen en een plan te maken om ze te behalen, kunt u gerichter werken en uw tijd en middelen efficiënter inzetten. Succes!
Comments


bottom of page